POZOSTAŁE

pozostale
Filtry ssawne o przepływach od 10 do 99 l/min i filtracji od 25 do 250 um.
Filtry powrotne o przepływach od 2000 l/min i filtracji od 3 do 90um.
Filtry wysokociśnieniowe o ciśnieniu pracy do 42 MPa i filtracji do 3 um.
Analizatory stopnia zabrudzenia wody.