ZAWORY

Zawory
zawory :
kulowe
przeciążeniowe
sekwencyjne
zwrotne
odcinające
przełączające
regulatory :
przepływu
złącza :
obrotowe
dzielniki :
strumienia